अलीकडे विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Alikade Virudharthi Shabd in Marathi

अलीकडे विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Alikade Virudharthi Shabd in Marathi

अलीकडे या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता?
अलीकडे चा विरुद्धार्थी शब्द मराठीत पलीकडे आहे।

शब्दविरुद्धार्थी/Antonyms/Opposite
अलीकडेपलीकडे
AlikadePalikade

मराठीतील इतर लोकप्रिय विरुद्धार्थी शब्द

अलीकडे चा विरुद्धार्थी शब्द

इथे मराठीत अलीकडे विरुद्धार्थी शब्द आहे। आशा आहे की तुम्हाला योग्य माहिती मिळाली असेल। हा लेख “मराठीतील अलीकडे विरुद्धार्थी शब्द | Alikade Opposite Words in Marathi | Alikade Antonyms in Marathi” सोशल मीडियावर शेअर करा।