धाकटा विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Dhakata Virudharthi Shabd in Marathi

धाकटा विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Dhakata Virudharthi Shabd in Marathi

धाकटा या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता?
धाकटा चा विरुद्धार्थी शब्द मराठीत थोरळा आहे।

शब्दविरुद्धार्थी/Antonyms/Opposite
धाकटाथोरळा
DhakataThorla

मराठीतील इतर लोकप्रिय विरुद्धार्थी शब्द

FAQs

धाकटा चा विरुद्धार्थी शब्द काय आहे?

धाकटा चा विरुद्धार्थी शब्द थोरळा आहे।

धाकटा च्या उळट काय आहे?

धाकटा च्या उळट थोरळा आहे।

धाकटा चा विरुद्धार्थी शब्द

इथे मराठीत धाकटा विरुद्धार्थी शब्द आहे। आशा आहे की तुम्हाला योग्य माहिती मिळाली असेल। हा लेख “मराठीतील धाकटा विरुद्धार्थी शब्द | Dhakata Opposite Words in Marathi | Dhakata Antonyms in Marathi” सोशल मीडियावर शेअर करा।