पिकलेली विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Pikaleli Virudharthi Shabd in Marathi

पिकलेली या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता?
‘पिकलेली’ चा विरुद्धार्थी शब्द ‘कच्ची’ आहे.

पिकलेली विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Pikaleli Virudharthi Shabd in Marathi

पिकलेली शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘कच्ची’ आहे. “पिकलेली” हा मराठी शब्द अधिकतर वापरला जाणारा शब्द नसून, अनुभवातून मला असे वाटते की हा शब्द वापरला तर त्याचा अर्थ “मोठ्या प्रमाणात असलेले, दिसणारे किंवा उभारलेले” असतो.

उदाहरणार्थ, “हा मका खूप पिकलेला आहे” असे वाक्य वापरल्यास अर्थ होतो की “हा मका खूप मोठा आहे” किंवा “हा मका खूप उभारला आहे” असे. तसेच, “या रुमालाचा गोळा पिकलेला आहे” असे वाक्य वापरल्यास अर्थ होतो की “या रुमालाचा गोळा दिसतो” किंवा “या रुमालाचा गोळा उभारला आहे” असे.

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
पिकलेलीकच्ची
PikaleliKachchi

पिकलेली शब्दाचा अर्थ

“पिकलेली” हा मराठी शब्द उत्तर भारतीय भाषा संस्कृतीतील “उल्टी” या शब्दाच्या मराठीतील अनुवादाने निर्देशित होतो. “पिकलेली” शब्दाचा अर्थ होतो “उलटी झालेली” असे म्हणणे, जेव्हा काहीतरी सामान्यत: स्थानांतर किंवा उलटे किंवा वापर केलेल्या वस्तूंचे प्रदर्शन असले तरी त्या स्थितीवर वापरला जातो.

मराठी भाषेत ‘पिकलेली’ या शब्दासाठी वाक्य लिहा?

खूप आवडतं, माझं एक उदाहरण दिलं आहे –

  • “तिच्या बायकोने पिकलेल्या शेवटच्या लहानपणापासूनही सर्वात मोठ्या समस्येच्या समोर खूप साहस घेतला.”
  • इथे “पिकलेल्या” हा शब्द आणण्याचा अर्थ असतो की ज्याला संघर्ष अनुभवला आहे अथवा कठीण परिस्थितीत फसलेला असतो.
  • “वैद्यकीय विषयांवर तीव्र प्रश्नोत्तर देत असलेल्या त्याच्या पिकलेल्या अभ्यासाने त्याच्यासारखे अनेक वैद्य बनले आहेत.”
  • इथे “पिकलेल्या” हा शब्द आणण्याचा अर्थ असतो की ज्याला तीव्र प्रश्नोत्तर देत असताना उच्च स्तराचा अभ्यास झाला आहे अथवा तीव्र प्रश्नोत्तर देण्यात महत्त्वाचे अनुभव झाले आहेत.

‘कच्ची’ शब्दाचा अर्थ

“कच्ची” हा मराठी शब्द सामान्यत: काहीतरी अवयव आणि घटकांच्या संरचनेत निर्दिष्ट करतात. त्याचा अर्थ अनुपलब्ध, अविकसित किंवा प्रारंभिक असलेल्या वस्तूंना संदर्भित करतो. उदाहरणार्थ, एका इमारतीची कच्ची इमारत असेल तर ती इमारत ज्याची निर्मिती अधून झालेली नाही ती कच्ची इमारत म्हणतात. दुसरे उदाहरण म्हणजे कच्ची साधने, अर्थात उन्नतीच्या शिक्षणाच्या प्रगतीच्या शिक्षणासह प्रयोग केलेल्या साधनांची जे शुरू आहेत त्यासाठी वापरलेली लांब चौडी बॉर्ड आणि सर्व जाहिरातींमध्ये आधीच मुद्रित झालेली शिक्षण सामग्री असे नाहीतर नविन शिक्षण सामग्री आणि तंत्रज्ञान माहिती देण्यासाठी वापरलेले साधन या कच्ची साधनांची माहिती म्हणजे कच्ची तंत्रज्ञान.

मराठी भाषेत ‘कच्ची’ या शब्दासाठी वाक्य लिहा?

खालील मराठी वाक्यांमध्ये “कच्ची” हा शब्द वापरला आहे :

  1. तो नव्या कच्ची जमीनीवर घर बांधण्याचे आणि शेती करण्याचे योग्य ठिकाण शोधत आहे.
  2. तिच्या व्यवसायाला नवीन आणि कच्ची इच्छा आहे.
  3. त्यांच्या कच्ची प्रोजेक्टच्या कामासाठी ती बँकेत ऋण मिळवून घेत आहेत.
  4. संसारात बाकीच्या जागांपेक्षा जाड कच्ची वास्तव वेगळ्या प्रकारे आहे.
  5. तो आजपर्यंत कच्ची अभ्यासाने स्वतंत्रपणे अपण समस्या सोडण्याच्या शोधांत आहे.