दुरुस्त विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Durusta Virudharthi Shabd in Marathi

दुरुस्त विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Durusta Virudharthi Shabd in Marathi

दुरुस्त या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता?
दुरुस्त चा विरुद्धार्थी शब्द मराठीत नादुरुस्त आहे।

शब्दविरुद्धार्थी/Antonyms/Opposite
दुरुस्तनादुरुस्त
DurustaNadurusta

मराठीतील इतर लोकप्रिय विरुद्धार्थी शब्द

FAQs

दुरुस्त चा विरुद्धार्थी शब्द काय आहे?

दुरुस्त चा विरुद्धार्थी शब्द नादुरुस्त आहे।

दुरुस्त च्या उळट काय आहे?

दुरुस्त च्या उळट नादुरुस्त आहे।

दुरुस्त चा विरुद्धार्थी शब्द

इथे मराठीत दुरुस्त विरुद्धार्थी शब्द आहे। आशा आहे की तुम्हाला योग्य माहिती मिळाली असेल। हा लेख “मराठीतील दुरुस्त विरुद्धार्थी शब्द | Durusta Opposite Words in Marathi | Durusta Antonyms in Marathi” सोशल मीडियावर शेअर करा।