जागृत विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Jagrit Virudharthi Shabd in Marathi

जागृत विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Jagrit Virudharthi Shabd in Marathi

जागृत या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता?
जागृत चा विरुद्धार्थी शब्द मराठीत निद्रिस्त/अजाणता आहे।

शब्दविरुद्धार्थी/Antonyms/Opposite
जागृतनिद्रिस्त/अजाणता
JagritNidrist/Ajanta

मराठीतील इतर लोकप्रिय विरुद्धार्थी शब्द

जागृत चा विरुद्धार्थी शब्द

इथे मराठीत जागृत विरुद्धार्थी शब्द आहे। आशा आहे की तुम्हाला योग्य माहिती मिळाली असेल। हा लेख “मराठीतील जागृत विरुद्धार्थी शब्द | Jagrit Opposite Words in Marathi | Jagrit Antonyms in Marathi” सोशल मीडियावर शेअर करा।