आधार विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Aadhaar Virudharthi Shabd in Marathi

Aadhaar Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “आधार शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की आधार शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून आधार या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

आधार शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Aadhaar Virudharthi Shabd:

आधार शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘निराधार’ असा आहे.

आधार म्हणजे आधार म्हणजे आधार, सहारा।, तर निराधार म्हणजे निराधार म्हणजे सहारा नसलेला।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण आधार शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Aadhaar Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तिने आपल्या आधारावर काम केले।
  • आधार असणे महत्वाचे आहे।
  • तिला निराधार वाटले।
  • निराधार व्यक्तींना मदत करावी।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Aadhaar Virudharthi Shabd in Marathi | आधार शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
आधारनिराधार
अर्थ: आधार म्हणजे आधार, सहारा।अर्थ: निराधार म्हणजे सहारा नसलेला।
उदाहरण:
– तिने आपल्या आधारावर काम केले।
– आधार असणे महत्वाचे आहे।
उदाहरण:
– तिला निराधार वाटले।
– निराधार व्यक्तींना मदत करावी।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “आधार शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top