आई विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Aai Virudharthi Shabd in Marathi

Aai Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “आई शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की आई शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून आई या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

आई शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Aai Virudharthi Shabd:

आई शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘बाबा’ असा आहे.

आई म्हणजे आई म्हणजे मातोश्री।, तर बाबा म्हणजे बाबा म्हणजे पिताश्री।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण आई शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Aai Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • माझी आई माझ्यावर प्रेम करते।
  • आईने मला खाऊ दिला।
  • माझे बाबा माझे आदर्श आहेत।
  • बाबांनी मला शिकवले।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Aai Virudharthi Shabd in Marathi | आई शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
आईबाबा
अर्थ: आई म्हणजे मातोश्री।अर्थ: बाबा म्हणजे पिताश्री।
उदाहरण:
– माझी आई माझ्यावर प्रेम करते।
– आईने मला खाऊ दिला।
उदाहरण:
– माझे बाबा माझे आदर्श आहेत।
– बाबांनी मला शिकवले।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “आई शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top