आज विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Aaj Virudharthi Shabd in Marathi

Aaj Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “आज शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की आज शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून आज या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

आज शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Aaj Virudharthi Shabd:

आज शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘उद्या’ असा आहे.

आज म्हणजे आज म्हणजे वर्तमान दिवस।, तर उद्या म्हणजे उद्या म्हणजे येणारा दिवस।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण आज शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Aaj Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • आजचा दिवस चांगला आहे।
  • आजचे काम उद्यावर ढकलू नका।
  • उद्या आम्ही प्रवासाला जाणार आहोत।
  • उद्या येणारे आव्हान स्वीकारा।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Aaj Virudharthi Shabd in Marathi | आज शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
आजउद्या
अर्थ: आज म्हणजे वर्तमान दिवस।अर्थ: उद्या म्हणजे येणारा दिवस।
उदाहरण:
– आजचा दिवस चांगला आहे।
– आजचे काम उद्यावर ढकलू नका।
उदाहरण:
– उद्या आम्ही प्रवासाला जाणार आहोत।
– उद्या येणारे आव्हान स्वीकारा।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “आज शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top