आजी विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Aaji Virudharthi Shabd in Marathi

Aaji Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “आजी शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की आजी शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून आजी या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

आजी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Aaji Virudharthi Shabd:

आजी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘आजोबा’ असा आहे.

आजी म्हणजे आजी किंवा वयोवृद्ध स्त्री. तर आजोबा म्हणजे आजोबा किंवा वयोवृद्ध पुरुष. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण आजी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Aaji Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • माझी आजी खूप प्रेमळ आहे.
  • आजीची काळजी घ्या.
  • माझे आजोबा खूप शूर आहेत.
  • आजोबांचे अनुभव खूप शिकवणारे आहेत.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Aaji Virudharthi Shabd in Marathi | आजी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
आजीआजोबा
अर्थ: आजी म्हणजे आजी किंवा वयोवृद्ध स्त्री.अर्थ: आजोबा म्हणजे आजोबा किंवा वयोवृद्ध पुरुष.
उदाहरण:
– माझी आजी खूप प्रेमळ आहे.
– आजीची काळजी घ्या.
उदाहरण:
– माझे आजोबा खूप शूर आहेत.
– आजोबांचे अनुभव खूप शिकवणारे आहेत.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “आजी शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top