आकर्षक विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Aakarshak Virudharthi Shabd in Marathi

Aakarshak Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “आकर्षक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की आकर्षक शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून आकर्षक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

आकर्षक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Aakarshak Virudharthi Shabd:

आकर्षक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘अनाकर्षक’ असा आहे.

आकर्षक म्हणजे आकर्षक म्हणजे सुंदर, मनमोहक।, तर अनाकर्षक म्हणजे अनाकर्षक म्हणजे सुंदर नसलेला।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण आकर्षक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Aakarshak Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो आकर्षक दिसतो।
  • तिचे कपडे आकर्षक आहेत।
  • त्याचा घर अनाकर्षक आहे।
  • अनाकर्षक वस्त्र खूप सामान्य दिसते।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Aakarshak Virudharthi Shabd in Marathi | आकर्षक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
आकर्षकअनाकर्षक
अर्थ: आकर्षक म्हणजे सुंदर, मनमोहक।अर्थ: अनाकर्षक म्हणजे सुंदर नसलेला।
उदाहरण:
– तो आकर्षक दिसतो।
– तिचे कपडे आकर्षक आहेत।
उदाहरण:
– त्याचा घर अनाकर्षक आहे।
– अनाकर्षक वस्त्र खूप सामान्य दिसते।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “आकर्षक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top