आपला विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Aapla Virudharthi Shabd in Marathi

Aapla Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “आपला शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की आपला शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून आपला या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

आपला शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Aapla Virudharthi Shabd:

आपला शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘परका’ असा आहे.

आपला म्हणजे आपला म्हणजे आप्त, नातेवाईक।, तर परका म्हणजे परका म्हणजे अनोळखी, परदेशी।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण आपला शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Aapla Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो माझा आपला मित्र आहे।
  • आपल्यामध्ये विश्वास असावा।
  • तो एक परका माणूस आहे।
  • परक्यांशी संभाषण सांभाळून करावे।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Aapla Virudharthi Shabd in Marathi | आपला शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
आपलापरका
अर्थ: आपला म्हणजे आप्त, नातेवाईक।अर्थ: परका म्हणजे अनोळखी, परदेशी।
उदाहरण:
– तो माझा आपला मित्र आहे।
– आपल्यामध्ये विश्वास असावा।
उदाहरण:
– तो एक परका माणूस आहे।
– परक्यांशी संभाषण सांभाळून करावे।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “आपला शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top