आरंभ विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Aarambh Virudharthi Shabd in Marathi

Aarambh Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “आरंभ शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की आरंभ शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून आरंभ या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

आरंभ शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Aarambh Virudharthi Shabd:

आरंभ शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘अखेर’ असा आहे.

आरंभ म्हणजे आरंभ म्हणजे सुरुवात, प्रारंभ।, तर अखेर म्हणजे अखेर म्हणजे समाप्ती, शेवट।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण आरंभ शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Aarambh Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तिने कामाचा आरंभ केला।
  • आरंभ नेहमी चांगला असावा।
  • तिने कामाचा अखेर चांगला केला।
  • अखेरच्या टप्प्यात प्रवेश केला।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Aarambh Virudharthi Shabd in Marathi | आरंभ शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
आरंभअखेर
अर्थ: आरंभ म्हणजे सुरुवात, प्रारंभ।अर्थ: अखेर म्हणजे समाप्ती, शेवट।
उदाहरण:
– तिने कामाचा आरंभ केला।
– आरंभ नेहमी चांगला असावा।
उदाहरण:
– तिने कामाचा अखेर चांगला केला।
– अखेरच्या टप्प्यात प्रवेश केला।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “आरंभ शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top