आसक्त विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Aasakt Virudharthi Shabd in Marathi

Aasakt Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “आसक्त शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की आसक्त शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून आसक्त या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

आसक्त शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Aasakt Virudharthi Shabd:

आसक्त शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘अनासक्त’ असा आहे.

आसक्त म्हणजे मोह किंवा आकर्षण. तर अनासक्त म्हणजे विरक्त किंवा अलिप्त. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण आसक्त शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Aasakt Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याची वाचनात आसक्ती आहे.
  • आसक्त व्यक्ती स्वतःला विसरते.
  • तो अनासक्त जीवन जगतो.
  • अनासक्तपणे कर्म करा.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Aasakt Virudharthi Shabd in Marathi | आसक्त शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
आसक्तअनासक्त
अर्थ: आसक्त म्हणजे मोह किंवा आकर्षण.अर्थ: अनासक्त म्हणजे विरक्त किंवा अलिप्त.
उदाहरण:
– त्याची वाचनात आसक्ती आहे.
– आसक्त व्यक्ती स्वतःला विसरते.
उदाहरण:
– तो अनासक्त जीवन जगतो.
– अनासक्तपणे कर्म करा.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “आसक्त शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top