आसक्ती विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Aasakti Virudharthi Shabd in Marathi

Aasakti Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “आसक्ती शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की आसक्ती शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून आसक्ती या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

आसक्ती शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Aasakti Virudharthi Shabd:

आसक्ती शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘अनासक्ती’ असा आहे.

आसक्ती म्हणजे आसक्ती म्हणजे मोह, लगाव।, तर अनासक्ती म्हणजे अनासक्ती म्हणजे न मोह, न लगाव।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण आसक्ती शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Aasakti Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो आपल्या कामात आसक्त आहे।
  • तिने त्याच्यावर आसक्ती दाखवली।
  • त्याने अनासक्त राहून काम केले।
  • अनासक्ती जीवनात शांती आणते।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Aasakti Virudharthi Shabd in Marathi | आसक्ती शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
आसक्तीअनासक्ती
अर्थ: आसक्ती म्हणजे मोह, लगाव।अर्थ: अनासक्ती म्हणजे न मोह, न लगाव।
उदाहरण:
– तो आपल्या कामात आसक्त आहे।
– तिने त्याच्यावर आसक्ती दाखवली।
उदाहरण:
– त्याने अनासक्त राहून काम केले।
– अनासक्ती जीवनात शांती आणते।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “आसक्ती शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top