आशीर्वाद विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Aashirwad Virudharthi Shabd in Marathi

Aashirwad Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “आशीर्वाद शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की आशीर्वाद शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून आशीर्वाद या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

आशीर्वाद शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Aashirwad Virudharthi Shabd:

आशीर्वाद शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘शाप’ असा आहे.

आशीर्वाद म्हणजे आशीर्वाद म्हणजे शुभेच्छा, अनुग्रह।, तर शाप म्हणजे शाप म्हणजे दुर्वचन, अशुभेच्छा।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण आशीर्वाद शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Aashirwad Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याला सर्वांचे आशीर्वाद मिळाले।
  • आशीर्वादाने जीवन समृद्ध होते।
  • त्याला शाप मिळाला।
  • शापाने जीवनात अडचणी येतात।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Aashirwad Virudharthi Shabd in Marathi | आशीर्वाद शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
आशीर्वादशाप
अर्थ: आशीर्वाद म्हणजे शुभेच्छा, अनुग्रह।अर्थ: शाप म्हणजे दुर्वचन, अशुभेच्छा।
उदाहरण:
– त्याला सर्वांचे आशीर्वाद मिळाले।
– आशीर्वादाने जीवन समृद्ध होते।
उदाहरण:
– त्याला शाप मिळाला।
– शापाने जीवनात अडचणी येतात।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “आशीर्वाद शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top