आस्तिक विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Aastik Virudharthi Shabd in Marathi

Aastik Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “आस्तिक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की आस्तिक शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून आस्तिक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

आस्तिक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Aastik Virudharthi Shabd:

आस्तिक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘नास्तिक’ असा आहे.

आस्तिक म्हणजे आस्तिक म्हणजे देवावर विश्वास असणारा।, तर नास्तिक म्हणजे नास्तिक म्हणजे देवावर विश्वास नसणारा।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण आस्तिक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Aastik Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो एक आस्तिक माणूस आहे।
  • आस्तिक व्यक्ती प्रार्थना करतात।
  • तो नास्तिक आहे, प्रार्थना करत नाही।
  • नास्तिक व्यक्तीला पूजा आवडत नाही।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Aastik Virudharthi Shabd in Marathi | आस्तिक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
आस्तिकनास्तिक
अर्थ: आस्तिक म्हणजे देवावर विश्वास असणारा।अर्थ: नास्तिक म्हणजे देवावर विश्वास नसणारा।
उदाहरण:
– तो एक आस्तिक माणूस आहे।
– आस्तिक व्यक्ती प्रार्थना करतात।
उदाहरण:
– तो नास्तिक आहे, प्रार्थना करत नाही।
– नास्तिक व्यक्तीला पूजा आवडत नाही।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “आस्तिक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top