आत विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Aat Virudharthi Shabd in Marathi

Aat Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “आत शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की आत शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून आत या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

आत शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Aat Virudharthi Shabd:

आत शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘बाहेर’ असा आहे.

आत म्हणजे आत म्हणजे अंतर्गत भाग।, तर बाहेर म्हणजे बाहेर म्हणजे बाह्य भाग।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण आत शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Aat Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो घराच्या आत गेला।
  • आत प्रवेश करणे सोपे आहे।
  • तो बाहेर उभा आहे।
  • बाहेर जाण्यासाठी तयारी करा।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Aat Virudharthi Shabd in Marathi | आत शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
आतबाहेर
अर्थ: आत म्हणजे अंतर्गत भाग।अर्थ: बाहेर म्हणजे बाह्य भाग।
उदाहरण:
– तो घराच्या आत गेला।
– आत प्रवेश करणे सोपे आहे।
उदाहरण:
– तो बाहेर उभा आहे।
– बाहेर जाण्यासाठी तयारी करा।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “आत शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top