आवश्यक विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Aavashyak Virudharthi Shabd in Marathi

Aavashyak Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “आवश्यक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की आवश्यक शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून आवश्यक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

आवश्यक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Aavashyak Virudharthi Shabd:

आवश्यक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘अनावश्यक’ असा आहे.

आवश्यक म्हणजे आवश्यक म्हणजे गरजेचे।, तर अनावश्यक म्हणजे अनावश्यक म्हणजे न गरजेचे।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण आवश्यक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Aavashyak Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याला आवश्यक गोष्टी मिळाल्या।
  • आवश्यक वस्त्रांची खरेदी केली।
  • त्याने अनावश्यक वस्त्रे विकत घेतली।
  • अनावश्यक खर्च टाळा।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Aavashyak Virudharthi Shabd in Marathi | आवश्यक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
आवश्यकअनावश्यक
अर्थ: आवश्यक म्हणजे गरजेचे।अर्थ: अनावश्यक म्हणजे न गरजेचे।
उदाहरण:
– त्याला आवश्यक गोष्टी मिळाल्या।
– आवश्यक वस्त्रांची खरेदी केली।
उदाहरण:
– त्याने अनावश्यक वस्त्रे विकत घेतली।
– अनावश्यक खर्च टाळा।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “आवश्यक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top