आवृत्त विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Aavrutt Virudharthi Shabd in Marathi

Aavrutt Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “आवृत्त शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की आवृत्त शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून आवृत्त या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

आवृत्त शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Aavrutt Virudharthi Shabd:

आवृत्त शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘अनावृत्त’ असा आहे.

आवृत्त म्हणजे आवृत्त म्हणजे पुनरावृत्ती, पुन्हा होणे।, तर अनावृत्त म्हणजे अनावृत्त म्हणजे पुनरावृत्ती न होणे।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण आवृत्त शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Aavrutt Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याच्या कामाची आवृत्त आवश्यक आहे।
  • आवृत्त गोष्टी नेहमी उपयोगी असतात।
  • त्याने अनावृत्त गोष्टी टाळल्या।
  • अनावृत्त गोष्टींचा विचार करा।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Aavrutt Virudharthi Shabd in Marathi | आवृत्त शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
आवृत्तअनावृत्त
अर्थ: आवृत्त म्हणजे पुनरावृत्ती, पुन्हा होणे।अर्थ: अनावृत्त म्हणजे पुनरावृत्ती न होणे।
उदाहरण:
– त्याच्या कामाची आवृत्त आवश्यक आहे।
– आवृत्त गोष्टी नेहमी उपयोगी असतात।
उदाहरण:
– त्याने अनावृत्त गोष्टी टाळल्या।
– अनावृत्त गोष्टींचा विचार करा।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “आवृत्त शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top