अभागी विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Abhagi Virudharthi Shabd in Marathi

Abhagi Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अभागी शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अभागी शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अभागी या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अभागी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Abhagi Virudharthi Shabd:

अभागी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘भाग्यवान’ असा आहे.

अभागी म्हणजे अभागी म्हणजे ज्याचे नशीब वाईट आहे., तर भाग्यवान म्हणजे भाग्यवान म्हणजे ज्याचे नशीब चांगले आहे.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अभागी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Abhagi Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो अभागी आहे.
  • अभागीपणामुळे त्याला दुःख होते.
  • ती भाग्यवान आहे.
  • भाग्यवान लोकांना सर्वकाही मिळते.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Abhagi Virudharthi Shabd in Marathi | अभागी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अभागीभाग्यवान
अर्थ: अभागी म्हणजे ज्याचे नशीब वाईट आहे.अर्थ: भाग्यवान म्हणजे ज्याचे नशीब चांगले आहे.
उदाहरण:
– तो अभागी आहे.
– अभागीपणामुळे त्याला दुःख होते.
उदाहरण:
– ती भाग्यवान आहे.
– भाग्यवान लोकांना सर्वकाही मिळते.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अभागी शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top