अभंग विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Abhang Virudharthi Shabd in Marathi

Abhang Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अभंग शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अभंग शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अभंग या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अभंग शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Abhang Virudharthi Shabd:

अभंग शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘भंग’ असा आहे.

अभंग म्हणजे अभंग म्हणजे अखंड किंवा न तुटणारा., तर भंग म्हणजे भंग म्हणजे तुटलेला किंवा विभक्त.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अभंग शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Abhang Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • अभंग प्रेम महत्त्वाचे आहे.
  • अभंग ध्यान साधकासाठी उपयुक्त आहे.
  • त्याचा भंग झाला आहे.
  • भंग झालेली वस्तू वापरता येत नाही.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Abhang Virudharthi Shabd in Marathi | अभंग शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अभंगभंग
अर्थ: अभंग म्हणजे अखंड किंवा न तुटणारा.अर्थ: भंग म्हणजे तुटलेला किंवा विभक्त.
उदाहरण:
– अभंग प्रेम महत्त्वाचे आहे.
– अभंग ध्यान साधकासाठी उपयुक्त आहे.
उदाहरण:
– त्याचा भंग झाला आहे.
– भंग झालेली वस्तू वापरता येत नाही.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अभंग शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top