अभिमान विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Abhiman Virudharthi Shabd in Marathi

Abhiman Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अभिमान शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अभिमान शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अभिमान या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अभिमान शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Abhiman Virudharthi Shabd:

अभिमान शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘दुराभिमान’ असा आहे.

अभिमान म्हणजे स्वाभिमान किंवा गर्व. तर दुराभिमान म्हणजे वाईट गर्व किंवा अहंकार. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अभिमान शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Abhiman Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तिचा मुलगा तिचा अभिमान आहे.
  • अभिमान असणे चांगले आहे.
  • त्याचा दुराभिमान त्याला नाश पावला.
  • दुराभिमानामुळे तो एकटा पडला.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Abhiman Virudharthi Shabd in Marathi | अभिमान शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अभिमानदुराभिमान
अर्थ: अभिमान म्हणजे स्वाभिमान किंवा गर्व.अर्थ: दुराभिमान म्हणजे वाईट गर्व किंवा अहंकार.
उदाहरण:
– तिचा मुलगा तिचा अभिमान आहे.
– अभिमान असणे चांगले आहे.
उदाहरण:
– त्याचा दुराभिमान त्याला नाश पावला.
– दुराभिमानामुळे तो एकटा पडला.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अभिमान शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top