अभ्यक्त विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Abhyakt Virudharthi Shabd in Marathi

Abhyakt Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अभ्यक्त शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अभ्यक्त शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अभ्यक्त या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अभ्यक्त शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Abhyakt Virudharthi Shabd:

अभ्यक्त शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘व्यक्त’ असा आहे.

अभ्यक्त म्हणजे अभ्यक्त म्हणजे अदृश्य, स्पष्ट नाही।, तर व्यक्त म्हणजे व्यक्त म्हणजे स्पष्ट, दृष्ट लागलेले।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अभ्यक्त शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Abhyakt Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याच्या विचारांचे अभ्यक्त रूप।
  • अभ्यक्त भावना समजणे कठीण आहे।
  • तिने आपले मत स्पष्टपणे व्यक्त केले।
  • व्यक्त विचारांना महत्त्व आहे।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Abhyakt Virudharthi Shabd in Marathi | अभ्यक्त शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अभ्यक्तव्यक्त
अर्थ: अभ्यक्त म्हणजे अदृश्य, स्पष्ट नाही।अर्थ: व्यक्त म्हणजे स्पष्ट, दृष्ट लागलेले।
उदाहरण:
– त्याच्या विचारांचे अभ्यक्त रूप।
– अभ्यक्त भावना समजणे कठीण आहे।
उदाहरण:
– तिने आपले मत स्पष्टपणे व्यक्त केले।
– व्यक्त विचारांना महत्त्व आहे।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अभ्यक्त शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top