अबोल विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Abol Virudharthi Shabd in Marathi

Abol Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अबोल शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अबोल शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अबोल या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अबोल शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Abol Virudharthi Shabd:

अबोल शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘वाचाळ’ असा आहे.

अबोल म्हणजे न बोलणारा किंवा मूक. तर वाचाळ म्हणजे खूप बोलणारा किंवा वाचाल. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अबोल शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Abol Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो अबोल आहे.
  • अबोल राहून शांतता राखा.
  • तो खूप वाचाळ आहे.
  • वाचाळ व्यक्तींशी संभाषण करा.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Abol Virudharthi Shabd in Marathi | अबोल शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अबोलवाचाळ
अर्थ: अबोल म्हणजे न बोलणारा किंवा मूक.अर्थ: वाचाळ म्हणजे खूप बोलणारा किंवा वाचाल.
उदाहरण:
– तो अबोल आहे.
– अबोल राहून शांतता राखा.
उदाहरण:
– तो खूप वाचाळ आहे.
– वाचाळ व्यक्तींशी संभाषण करा.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अबोल शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top