अचल विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Achal Virudharthi Shabd in Marathi

Achal Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अचल शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अचल शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अचल या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अचल शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Achal Virudharthi Shabd:

अचल शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘चल’ असा आहे.

अचल म्हणजे अचल म्हणजे स्थिर किंवा न हलणारे., तर चल म्हणजे चल म्हणजे गतिमान किंवा हलणारे.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अचल शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Achal Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे मन अचल आहे.
  • अचल संपत्ती महत्त्वाची आहे.
  • तो चालू आहे.
  • चल वस्तू गतिशील आहेत.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Achal Virudharthi Shabd in Marathi | अचल शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अचलचल
अर्थ: अचल म्हणजे स्थिर किंवा न हलणारे.अर्थ: चल म्हणजे गतिमान किंवा हलणारे.
उदाहरण:
– त्याचे मन अचल आहे.
– अचल संपत्ती महत्त्वाची आहे.
उदाहरण:
– तो चालू आहे.
– चल वस्तू गतिशील आहेत.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अचल शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top