अचेतन विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Achetan Virudharthi Shabd in Marathi

Achetan Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अचेतन शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अचेतन शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अचेतन या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अचेतन शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Achetan Virudharthi Shabd:

अचेतन शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘सचेतन’ असा आहे.

अचेतन म्हणजे अचेतन म्हणजे जाणीव नसलेले किंवा निश्चल., तर सचेतन म्हणजे सचेतन म्हणजे जाणीव असलेले किंवा जागरूक.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अचेतन शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Achetan Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो अपघातानंतर अचेतन अवस्थेत होता.
  • अचेतन मनाच्या स्थितीमध्ये त्याने काहीच अनुभवले नाही.
  • तो सतत सचेतन राहतो.
  • सचेतन मनाने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Achetan Virudharthi Shabd in Marathi | अचेतन शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अचेतनसचेतन
अर्थ: अचेतन म्हणजे जाणीव नसलेले किंवा निश्चल.अर्थ: सचेतन म्हणजे जाणीव असलेले किंवा जागरूक.
उदाहरण:
– तो अपघातानंतर अचेतन अवस्थेत होता.
– अचेतन मनाच्या स्थितीमध्ये त्याने काहीच अनुभवले नाही.
उदाहरण:
– तो सतत सचेतन राहतो.
– सचेतन मनाने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अचेतन शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top