अचूक विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Achook Virudharthi Shabd in Marathi

Achook Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अचूक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अचूक शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अचूक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अचूक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Achook Virudharthi Shabd:

अचूक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘चुकीचे’ असा आहे.

अचूक म्हणजे अचूक म्हणजे बरोबर किंवा निर्दोष., तर चुकीचे म्हणजे चुकीचे म्हणजे चुकीचे किंवा दोषपूर्ण.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अचूक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Achook Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे उत्तर अचूक आहे.
  • अचूक माहिती मिळवणे महत्त्वाचे आहे.
  • त्याचे उत्तर चुकीचे आहे.
  • चुकीचे निर्णय हानिकारक असतात.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Achook Virudharthi Shabd in Marathi | अचूक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अचूकचुकीचे
अर्थ: अचूक म्हणजे बरोबर किंवा निर्दोष.अर्थ: चुकीचे म्हणजे चुकीचे किंवा दोषपूर्ण.
उदाहरण:
– त्याचे उत्तर अचूक आहे.
– अचूक माहिती मिळवणे महत्त्वाचे आहे.
उदाहरण:
– त्याचे उत्तर चुकीचे आहे.
– चुकीचे निर्णय हानिकारक असतात.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अचूक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top