अडाणी विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Adani Virudharthi Shabd in Marathi

Adani Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अडाणी शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अडाणी शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अडाणी या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अडाणी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Adani Virudharthi Shabd:

अडाणी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘शहाणा’ असा आहे.

अडाणी म्हणजे अडाणी म्हणजे अज्ञानी किंवा अशिक्षित., तर शहाणा म्हणजे शहाणा म्हणजे ज्ञानी किंवा सुशिक्षित.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अडाणी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Adani Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो व्यक्ती अडाणी आहे.
  • अडाणी लोकांना शिक्षण द्या.
  • तो व्यक्ती शहाणा आहे.
  • शहाण्या लोकांचा सल्ला घ्या.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Adani Virudharthi Shabd in Marathi | अडाणी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अडाणीशहाणा
अर्थ: अडाणी म्हणजे अज्ञानी किंवा अशिक्षित.अर्थ: शहाणा म्हणजे ज्ञानी किंवा सुशिक्षित.
उदाहरण:
– तो व्यक्ती अडाणी आहे.
– अडाणी लोकांना शिक्षण द्या.
उदाहरण:
– तो व्यक्ती शहाणा आहे.
– शहाण्या लोकांचा सल्ला घ्या.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अडाणी शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top