अधर्म विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Adharm Virudharthi Shabd in Marathi

Adharm Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अधर्म शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अधर्म शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अधर्म या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अधर्म शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Adharm Virudharthi Shabd:

अधर्म शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘धर्म’ असा आहे.

अधर्म म्हणजे अधर्म म्हणजे अन्याय किंवा चुकीचे वर्तन., तर धर्म म्हणजे धर्म म्हणजे न्याय किंवा उचित वर्तन.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अधर्म शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Adharm Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • अधर्माने वर्तन टाळा.
  • अधर्माचे परिणाम वाईट असतात.
  • धर्माने चालणे योग्य आहे.
  • धर्माचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Adharm Virudharthi Shabd in Marathi | अधर्म शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अधर्मधर्म
अर्थ: अधर्म म्हणजे अन्याय किंवा चुकीचे वर्तन.अर्थ: धर्म म्हणजे न्याय किंवा उचित वर्तन.
उदाहरण:
– अधर्माने वर्तन टाळा.
– अधर्माचे परिणाम वाईट असतात.
उदाहरण:
– धर्माने चालणे योग्य आहे.
– धर्माचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अधर्म शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top