अध्यापन विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Adhyapan Virudharthi Shabd in Marathi

Adhyapan Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अध्यापन शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अध्यापन शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अध्यापन या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अध्यापन शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Adhyapan Virudharthi Shabd:

अध्यापन शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘अध्ययन’ असा आहे.

अध्यापन म्हणजे अध्यापन म्हणजे शिकवणे।, तर अध्ययन म्हणजे अध्ययन म्हणजे शिकणे।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अध्यापन शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Adhyapan Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो विद्यालयात अध्यापन करतो।
  • अध्यापनाचे कौशल्य आवश्यक आहे।
  • तिने अभ्यासात खूप अध्ययन केले।
  • अध्ययनासाठी एकाग्रता आवश्यक आहे।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Adhyapan Virudharthi Shabd in Marathi | अध्यापन शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अध्यापनअध्ययन
अर्थ: अध्यापन म्हणजे शिकवणे।अर्थ: अध्ययन म्हणजे शिकणे।
उदाहरण:
– तो विद्यालयात अध्यापन करतो।
– अध्यापनाचे कौशल्य आवश्यक आहे।
उदाहरण:
– तिने अभ्यासात खूप अध्ययन केले।
– अध्ययनासाठी एकाग्रता आवश्यक आहे।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अध्यापन शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top