अध्ययन विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Adhyayan Virudharthi Shabd in Marathi

Adhyayan Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अध्ययन शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अध्ययन शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अध्ययन या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अध्ययन शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Adhyayan Virudharthi Shabd:

अध्ययन शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘अध्यापन’ असा आहे.

अध्ययन म्हणजे अध्ययन म्हणजे शिकणे किंवा अभ्यास करणे., तर अध्यापन म्हणजे अध्यापन म्हणजे शिकवणे किंवा शिक्षण देणे.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अध्ययन शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Adhyayan Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • विद्यार्थी अध्ययनात मग्न आहेत.
  • अध्ययनासाठी वेळ दिला पाहिजे.
  • शिक्षक अध्यापन करीत आहेत.
  • अध्यापन कौशल्य आहे.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Adhyayan Virudharthi Shabd in Marathi | अध्ययन शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अध्ययनअध्यापन
अर्थ: अध्ययन म्हणजे शिकणे किंवा अभ्यास करणे.अर्थ: अध्यापन म्हणजे शिकवणे किंवा शिक्षण देणे.
उदाहरण:
– विद्यार्थी अध्ययनात मग्न आहेत.
– अध्ययनासाठी वेळ दिला पाहिजे.
उदाहरण:
– शिक्षक अध्यापन करीत आहेत.
– अध्यापन कौशल्य आहे.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अध्ययन शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top