अदृश्य विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Adrishya Virudharthi Shabd in Marathi

Adrishya Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अदृश्य शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अदृश्य शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अदृश्य या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अदृश्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Adrishya Virudharthi Shabd:

अदृश्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘दृश्य’ असा आहे.

अदृश्य म्हणजे अदृश्य म्हणजे जे दिसत नाही., तर दृश्य म्हणजे दृश्य म्हणजे जे स्पष्ट दिसते.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अदृश्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Adrishya Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो अदृश्य झाला आहे.
  • अदृश्य शक्तींची कथा आहे.
  • त्याचे दृश्य स्पष्ट आहे.
  • दृश्य साधने उपयोगी आहेत.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Adrishya Virudharthi Shabd in Marathi | अदृश्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अदृश्यदृश्य
अर्थ: अदृश्य म्हणजे जे दिसत नाही.अर्थ: दृश्य म्हणजे जे स्पष्ट दिसते.
उदाहरण:
– तो अदृश्य झाला आहे.
– अदृश्य शक्तींची कथा आहे.
उदाहरण:
– त्याचे दृश्य स्पष्ट आहे.
– दृश्य साधने उपयोगी आहेत.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अदृश्य शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top