अगाढ विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Agadh Virudharthi Shabd in Marathi

Agadh Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अगाढ शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अगाढ शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अगाढ या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अगाढ शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Agadh Virudharthi Shabd:

अगाढ शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘गाढ’ असा आहे.

अगाढ म्हणजे अगाढ म्हणजे ज्याचा तळ न लागणारा., तर गाढ म्हणजे गाढ म्हणजे खोल आणि घन.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अगाढ शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Agadh Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याची अगाढ विद्या आहे.
  • अगाढ समुद्रात पोहणे धाडसाचे आहे.
  • त्याचे गाढ ज्ञान आहे.
  • गाढ अभ्यासाने यश मिळते.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Agadh Virudharthi Shabd in Marathi | अगाढ शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अगाढगाढ
अर्थ: अगाढ म्हणजे ज्याचा तळ न लागणारा.अर्थ: गाढ म्हणजे खोल आणि घन.
उदाहरण:
– त्याची अगाढ विद्या आहे.
– अगाढ समुद्रात पोहणे धाडसाचे आहे.
उदाहरण:
– त्याचे गाढ ज्ञान आहे.
– गाढ अभ्यासाने यश मिळते.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अगाढ शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top