अहित विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Ahit Virudharthi Shabd in Marathi

Ahit Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अहित शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अहित शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अहित या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अहित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Ahit Virudharthi Shabd:

अहित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘हित’ असा आहे.

अहित म्हणजे नुकसान किंवा हानी. तर हित म्हणजे फायदा किंवा लाभ. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अहित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Ahit Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याच्या वागणुकीने अहित झाले.
  • अहितकारक गोष्टींपासून दूर रहा.
  • आपल्या हितासाठी काम करा.
  • त्याचा हितकारी सल्ला आहे.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Ahit Virudharthi Shabd in Marathi | अहित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अहितहित
अर्थ: अहित म्हणजे नुकसान किंवा हानी.अर्थ: हित म्हणजे फायदा किंवा लाभ.
उदाहरण:
– त्याच्या वागणुकीने अहित झाले.
– अहितकारक गोष्टींपासून दूर रहा.
उदाहरण:
– आपल्या हितासाठी काम करा.
– त्याचा हितकारी सल्ला आहे.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अहित शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top