अहितकारक विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Ahitkarak Virudharthi Shabd in Marathi

Ahitkarak Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अहितकारक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अहितकारक शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अहितकारक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अहितकारक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Ahitkarak Virudharthi Shabd:

अहितकारक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘हितकारक’ असा आहे.

अहितकारक म्हणजे अहितकारक म्हणजे अपायकारक, हानीकारक।, तर हितकारक म्हणजे हितकारक म्हणजे फायदेशीर, लाभदायक।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अहितकारक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Ahitkarak Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • धूम्रपान आरोग्यास अहितकारक आहे।
  • अहितकारक सवयी सोडाव्यात।
  • व्यायाम शरीरासाठी हितकारक आहे।
  • हितकारक सल्ला घ्या।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Ahitkarak Virudharthi Shabd in Marathi | अहितकारक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अहितकारकहितकारक
अर्थ: अहितकारक म्हणजे अपायकारक, हानीकारक।अर्थ: हितकारक म्हणजे फायदेशीर, लाभदायक।
उदाहरण:
– धूम्रपान आरोग्यास अहितकारक आहे।
– अहितकारक सवयी सोडाव्यात।
उदाहरण:
– व्यायाम शरीरासाठी हितकारक आहे।
– हितकारक सल्ला घ्या।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अहितकारक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top