ऐच्छिक विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Aichhik Virudharthi Shabd in Marathi

Aichhik Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “ऐच्छिक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की ऐच्छिक शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून ऐच्छिक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

ऐच्छिक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Aichhik Virudharthi Shabd:

ऐच्छिक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘अनैच्छिक’ असा आहे.

ऐच्छिक म्हणजे ऐच्छिक म्हणजे स्वेच्छेने केलेले।, तर अनैच्छिक म्हणजे अनैच्छिक म्हणजे नाईलाजाने केलेले।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण ऐच्छिक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Aichhik Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तिने ऐच्छिक सेवा केली।
  • ऐच्छिक काम आनंददायक असते।
  • त्याने अनैच्छिक काम केले।
  • अनैच्छिक काम टाळा।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Aichhik Virudharthi Shabd in Marathi | ऐच्छिक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
ऐच्छिकअनैच्छिक
अर्थ: ऐच्छिक म्हणजे स्वेच्छेने केलेले।अर्थ: अनैच्छिक म्हणजे नाईलाजाने केलेले।
उदाहरण:
– तिने ऐच्छिक सेवा केली।
– ऐच्छिक काम आनंददायक असते।
उदाहरण:
– त्याने अनैच्छिक काम केले।
– अनैच्छिक काम टाळा।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “ऐच्छिक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top