ऐलतीर विरुद्धार्थी शब्द मराठी | AilTir Virudharthi Shabd in Marathi

AilTir Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “ऐलतीर शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की ऐलतीर शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून ऐलतीर या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

ऐलतीर शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | AilTir Virudharthi Shabd:

ऐलतीर शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘पैलतीर’ असा आहे.

ऐलतीर म्हणजे ऐलतीर म्हणजे जवळचा किनारा।, तर पैलतीर म्हणजे पैलतीर म्हणजे दूरचा किनारा।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण ऐलतीर शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (AilTir Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो ऐलतीरावर थांबला।
  • ऐलतीराची सुंदरता न्याहाळा।
  • तो पैलतीरावर पोहचला।
  • पैलतीरावर मोठा मेळावा आहे।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

AilTir Virudharthi Shabd in Marathi | ऐलतीर शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
ऐलतीरपैलतीर
अर्थ: ऐलतीर म्हणजे जवळचा किनारा।अर्थ: पैलतीर म्हणजे दूरचा किनारा।
उदाहरण:
– तो ऐलतीरावर थांबला।
– ऐलतीराची सुंदरता न्याहाळा।
उदाहरण:
– तो पैलतीरावर पोहचला।
– पैलतीरावर मोठा मेळावा आहे।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “ऐलतीर शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top