ऐतखाऊ विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Aitkhaau Virudharthi Shabd in Marathi

Aitkhaau Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “ऐतखाऊ शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की ऐतखाऊ शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून ऐतखाऊ या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

ऐतखाऊ शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Aitkhaau Virudharthi Shabd:

ऐतखाऊ शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘कष्टाळू’ असा आहे.

ऐतखाऊ म्हणजे ऐतखाऊ म्हणजे मेहनत न करणारा।, तर कष्टाळू म्हणजे कष्टाळू म्हणजे मेहनती, परिश्रमी।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण ऐतखाऊ शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Aitkhaau Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो ऐतखाऊ माणूस आहे।
  • ऐतखाऊपणाने यश मिळत नाही।
  • तो कष्टाळू विद्यार्थी आहे।
  • कष्टाळू लोक यशस्वी होतात।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Aitkhaau Virudharthi Shabd in Marathi | ऐतखाऊ शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
ऐतखाऊकष्टाळू
अर्थ: ऐतखाऊ म्हणजे मेहनत न करणारा।अर्थ: कष्टाळू म्हणजे मेहनती, परिश्रमी।
उदाहरण:
– तो ऐतखाऊ माणूस आहे।
– ऐतखाऊपणाने यश मिळत नाही।
उदाहरण:
– तो कष्टाळू विद्यार्थी आहे।
– कष्टाळू लोक यशस्वी होतात।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “ऐतखाऊ शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top