अजाणता विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Ajanata Virudharthi Shabd in Marathi

Ajanata Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अजाणता शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अजाणता शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अजाणता या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अजाणता शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Ajanata Virudharthi Shabd:

अजाणता शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘जाणता’ असा आहे.

अजाणता म्हणजे अजाणता म्हणजे ज्याला ज्ञान नाही., तर जाणता म्हणजे जाणता म्हणजे ज्ञानी किंवा साक्षर.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अजाणता शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Ajanata Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो अजाणता आहे.
  • अजाणता राहणे हानिकारक आहे.
  • तो जाणता व्यक्ती आहे.
  • जाणते लोक समाजाचे मार्गदर्शन करतात.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Ajanata Virudharthi Shabd in Marathi | अजाणता शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अजाणताजाणता
अर्थ: अजाणता म्हणजे ज्याला ज्ञान नाही.अर्थ: जाणता म्हणजे ज्ञानी किंवा साक्षर.
उदाहरण:
– तो अजाणता आहे.
– अजाणता राहणे हानिकारक आहे.
उदाहरण:
– तो जाणता व्यक्ती आहे.
– जाणते लोक समाजाचे मार्गदर्शन करतात.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अजाणता शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top