अजर विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Ajara Virudharthi Shabd in Marathi

Ajara Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अजर शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अजर शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अजर या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अजर शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Ajara Virudharthi Shabd:

अजर शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘जराग्रस्त’ असा आहे.

अजर म्हणजे अजर म्हणजे वृद्ध न होणारे., तर जराग्रस्त म्हणजे जराग्रस्त म्हणजे वृद्ध किंवा जर्जर झालेले.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अजर शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Ajara Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • अजर देवता पूजनीय आहेत.
  • अजर गोष्टींची महती आहे.
  • त्याला जराग्रस्त झाले आहे.
  • जराग्रस्त लोकांना आधार द्या.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Ajara Virudharthi Shabd in Marathi | अजर शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अजरजराग्रस्त
अर्थ: अजर म्हणजे वृद्ध न होणारे.अर्थ: जराग्रस्त म्हणजे वृद्ध किंवा जर्जर झालेले.
उदाहरण:
– अजर देवता पूजनीय आहेत.
– अजर गोष्टींची महती आहे.
उदाहरण:
– त्याला जराग्रस्त झाले आहे.
– जराग्रस्त लोकांना आधार द्या.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अजर शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top