अज्ञात विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Ajñat Virudharthi Shabd in Marathi

Ajñat Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अज्ञात शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अज्ञात शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अज्ञात या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अज्ञात शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Ajñat Virudharthi Shabd:

अज्ञात शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘ज्ञात’ असा आहे.

अज्ञात म्हणजे अज्ञात म्हणजे अनभिज्ञ, ज्ञात नाही।, तर ज्ञात म्हणजे ज्ञात म्हणजे परिचित, माहित असलेला।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अज्ञात शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Ajñat Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • अज्ञात गोष्टींची भीती वाटते।
  • अज्ञात प्रदेशात जाणे धोकादायक असते।
  • तिला सर्व गोष्टी ज्ञात आहेत।
  • ज्ञात माहितीची खात्री करा।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Ajñat Virudharthi Shabd in Marathi | अज्ञात शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अज्ञातज्ञात
अर्थ: अज्ञात म्हणजे अनभिज्ञ, ज्ञात नाही।अर्थ: ज्ञात म्हणजे परिचित, माहित असलेला।
उदाहरण:
– अज्ञात गोष्टींची भीती वाटते।
– अज्ञात प्रदेशात जाणे धोकादायक असते।
उदाहरण:
– तिला सर्व गोष्टी ज्ञात आहेत।
– ज्ञात माहितीची खात्री करा।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अज्ञात शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top