अजरामर विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Ajramar Virudharthi Shabd in Marathi

Ajramar Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अजरामर शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अजरामर शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अजरामर या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अजरामर शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Ajramar Virudharthi Shabd:

अजरामर शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘नाशिवंत’ असा आहे.

अजरामर म्हणजे अजरामर म्हणजे अमर किंवा नाश न होणारे., तर नाशिवंत म्हणजे नाशिवंत म्हणजे नाश पावणारे.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अजरामर शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Ajramar Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे विचार अजरामर आहेत.
  • अजरामर गोष्टी चिरकाल टिकतात.
  • सर्व जीव नाशिवंत आहेत.
  • नाशिवंत वस्तू टिकत नाहीत.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Ajramar Virudharthi Shabd in Marathi | अजरामर शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अजरामरनाशिवंत
अर्थ: अजरामर म्हणजे अमर किंवा नाश न होणारे.अर्थ: नाशिवंत म्हणजे नाश पावणारे.
उदाहरण:
– त्याचे विचार अजरामर आहेत.
– अजरामर गोष्टी चिरकाल टिकतात.
उदाहरण:
– सर्व जीव नाशिवंत आहेत.
– नाशिवंत वस्तू टिकत नाहीत.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अजरामर शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top