अकल्पित विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Akalpit Virudharthi Shabd in Marathi

Akalpit Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अकल्पित शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अकल्पित शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अकल्पित या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अकल्पित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Akalpit Virudharthi Shabd:

अकल्पित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘कल्पित’ असा आहे.

अकल्पित म्हणजे अकल्पित म्हणजे विचारात न आलेले।, तर कल्पित म्हणजे कल्पित म्हणजे विचारलेले, योजना केलेले।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अकल्पित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Akalpit Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याच्या यशाने अकल्पित आनंद दिला।
  • अकल्पित घटना नेहमीच आश्चर्यचकित करतात।
  • तिने कल्पित योजना आखली होती।
  • कल्पित गोष्टींची पूर्तता होण्यासाठी योजना करा।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Akalpit Virudharthi Shabd in Marathi | अकल्पित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अकल्पितकल्पित
अर्थ: अकल्पित म्हणजे विचारात न आलेले।अर्थ: कल्पित म्हणजे विचारलेले, योजना केलेले।
उदाहरण:
– त्याच्या यशाने अकल्पित आनंद दिला।
– अकल्पित घटना नेहमीच आश्चर्यचकित करतात।
उदाहरण:
– तिने कल्पित योजना आखली होती।
– कल्पित गोष्टींची पूर्तता होण्यासाठी योजना करा।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अकल्पित शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top