अकल्याण विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Akalyaan Virudharthi Shabd in Marathi

Akalyaan Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अकल्याण शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अकल्याण शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अकल्याण या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अकल्याण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Akalyaan Virudharthi Shabd:

अकल्याण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘कल्याण’ असा आहे.

अकल्याण म्हणजे अकल्याण म्हणजे ज्यामुळे हानी होते., तर कल्याण म्हणजे कल्याण म्हणजे सुख आणि समृद्धी.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अकल्याण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Akalyaan Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे वर्तन अकल्याणकारी होते.
  • अकल्याणकारी गोष्टी टाळा.
  • त्याच्या कल्याणासाठी प्रयत्न केले.
  • कल्याणकारी योजना महत्त्वाच्या आहेत.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Akalyaan Virudharthi Shabd in Marathi | अकल्याण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अकल्याणकल्याण
अर्थ: अकल्याण म्हणजे ज्यामुळे हानी होते.अर्थ: कल्याण म्हणजे सुख आणि समृद्धी.
उदाहरण:
– त्याचे वर्तन अकल्याणकारी होते.
– अकल्याणकारी गोष्टी टाळा.
उदाहरण:
– त्याच्या कल्याणासाठी प्रयत्न केले.
– कल्याणकारी योजना महत्त्वाच्या आहेत.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अकल्याण शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top