आकाश विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Akash Virudharthi Shabd in Marathi

Akash Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “आकाश शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की आकाश शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून आकाश या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

आकाश शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Akash Virudharthi Shabd:

आकाश शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘पाताळ’ असा आहे.

आकाश म्हणजे आकाश म्हणजे वरच्या दिशेतील विस्तीर्ण क्षेत्र।, तर पाताळ म्हणजे पाताळ म्हणजे पृथ्वीच्या खालील भाग।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण आकाश शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Akash Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • आकाश निळे आहे।
  • त्याने आकाशाकडे पाहिले।
  • पाताळात गडबड आहे।
  • पाताळात दडलेले खजिने आहेत।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Akash Virudharthi Shabd in Marathi | आकाश शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
आकाशपाताळ
अर्थ: आकाश म्हणजे वरच्या दिशेतील विस्तीर्ण क्षेत्र।अर्थ: पाताळ म्हणजे पृथ्वीच्या खालील भाग।
उदाहरण:
– आकाश निळे आहे।
– त्याने आकाशाकडे पाहिले।
उदाहरण:
– पाताळात गडबड आहे।
– पाताळात दडलेले खजिने आहेत।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “आकाश शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top