अखेर विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Akhir Virudharthi Shabd in Marathi

Akhir Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अखेर शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अखेर शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अखेर या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अखेर शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Akhir Virudharthi Shabd:

अखेर शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘आरंभ’ असा आहे.

अखेर म्हणजे अखेर म्हणजे शेवट किंवा समाप्ती., तर आरंभ म्हणजे आरंभ म्हणजे सुरुवात.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अखेर शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Akhir Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • कार्याची अखेर झाली.
  • अखेरच्या क्षणी शांतता हवी.
  • कार्याचा आरंभ झाला.
  • आरंभातच उत्साह होता.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Akhir Virudharthi Shabd in Marathi | अखेर शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अखेरआरंभ
अर्थ: अखेर म्हणजे शेवट किंवा समाप्ती.अर्थ: आरंभ म्हणजे सुरुवात.
उदाहरण:
– कार्याची अखेर झाली.
– अखेरच्या क्षणी शांतता हवी.
उदाहरण:
– कार्याचा आरंभ झाला.
– आरंभातच उत्साह होता.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अखेर शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top