अकृत्रिम विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Akrutrim Virudharthi Shabd in Marathi

Akrutrim Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अकृत्रिम शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अकृत्रिम शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अकृत्रिम या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अकृत्रिम शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Akrutrim Virudharthi Shabd:

अकृत्रिम शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘कृत्रिम’ असा आहे.

अकृत्रिम म्हणजे अकृत्रिम म्हणजे नैसर्गिक किंवा खरे., तर कृत्रिम म्हणजे कृत्रिम म्हणजे बनावट किंवा कृत्रिमपणे तयार केलेले.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अकृत्रिम शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Akrutrim Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • अकृत्रिम सौंदर्य आवडते.
  • अकृत्रिम फळे खाणे चांगले आहे.
  • कृत्रिम रोबोट तयार केले जातात.
  • कृत्रिम गोष्टींचा वापर वाढत आहे.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Akrutrim Virudharthi Shabd in Marathi | अकृत्रिम शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अकृत्रिमकृत्रिम
अर्थ: अकृत्रिम म्हणजे नैसर्गिक किंवा खरे.अर्थ: कृत्रिम म्हणजे बनावट किंवा कृत्रिमपणे तयार केलेले.
उदाहरण:
– अकृत्रिम सौंदर्य आवडते.
– अकृत्रिम फळे खाणे चांगले आहे.
उदाहरण:
– कृत्रिम रोबोट तयार केले जातात.
– कृत्रिम गोष्टींचा वापर वाढत आहे.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अकृत्रिम शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top