अळणी विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Alani Virudharthi Shabd in Marathi

Alani Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अळणी शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अळणी शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अळणी या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अळणी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Alani Virudharthi Shabd:

अळणी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘खारट’ असा आहे.

अळणी म्हणजे अळणी म्हणजे ज्याला चव नाही., तर खारट म्हणजे खारट म्हणजे ज्याला जास्त मीठ आहे.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अळणी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Alani Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • हा पदार्थ अळणी आहे.
  • अळणी जेवण निरस असते.
  • हा पदार्थ खारट आहे.
  • खारट पदार्थ आरोग्यासाठी हानिकारक आहेत.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Alani Virudharthi Shabd in Marathi | अळणी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अळणीखारट
अर्थ: अळणी म्हणजे ज्याला चव नाही.अर्थ: खारट म्हणजे ज्याला जास्त मीठ आहे.
उदाहरण:
– हा पदार्थ अळणी आहे.
– अळणी जेवण निरस असते.
उदाहरण:
– हा पदार्थ खारट आहे.
– खारट पदार्थ आरोग्यासाठी हानिकारक आहेत.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अळणी शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top