अल्लड विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Allad Virudharthi Shabd in Marathi

Allad Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अल्लड शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अल्लड शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अल्लड या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अल्लड शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Allad Virudharthi Shabd:

अल्लड शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘पोक्त’ असा आहे.

अल्लड म्हणजे अल्लड म्हणजे निष्पाप आणि खुळखुळीत वागणारा., तर पोक्त म्हणजे पोक्त म्हणजे परिपक्व आणि विचारशील.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अल्लड शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Allad Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो मुलगा अल्लड आहे.
  • अल्लड वागणे निरागसतेचे लक्षण आहे.
  • तो व्यक्ती पोक्त आहे.
  • पोक्त विचारांनी निर्णय चांगले होतात.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Allad Virudharthi Shabd in Marathi | अल्लड शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अल्लडपोक्त
अर्थ: अल्लड म्हणजे निष्पाप आणि खुळखुळीत वागणारा.अर्थ: पोक्त म्हणजे परिपक्व आणि विचारशील.
उदाहरण:
– तो मुलगा अल्लड आहे.
– अल्लड वागणे निरागसतेचे लक्षण आहे.
उदाहरण:
– तो व्यक्ती पोक्त आहे.
– पोक्त विचारांनी निर्णय चांगले होतात.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अल्लड शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top