अल्प विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Alpa Virudharthi Shabd in Marathi

Alpa Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अल्प शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अल्प शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अल्प या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अल्प शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Alpa Virudharthi Shabd:

अल्प शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘अती’ असा आहे.

अल्प म्हणजे अल्प म्हणजे कमी किंवा थोडे., तर अती म्हणजे अती म्हणजे खूप किंवा जास्त.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अल्प शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Alpa Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे खर्च अल्प आहेत.
  • अल्प प्रमाणात वापर करा.
  • त्याचे खर्च अती आहेत.
  • अती खर्च टाळा.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Alpa Virudharthi Shabd in Marathi | अल्प शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अल्पअती
अर्थ: अल्प म्हणजे कमी किंवा थोडे.अर्थ: अती म्हणजे खूप किंवा जास्त.
उदाहरण:
– त्याचे खर्च अल्प आहेत.
– अल्प प्रमाणात वापर करा.
उदाहरण:
– त्याचे खर्च अती आहेत.
– अती खर्च टाळा.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अल्प शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top